Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO ROLNET.PL

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej firmy Rolnet Michał Kowalczyk wobec Użytkowników stron internetowych sklepu internetowego http://www.rolnet.pl/ („Sklep”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych podczas rejestracji.

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych Użytkowników stron internetowych Sklepu jest właściciel i operator Sklepu firma Rolnet Michał Kowalczyk, ul. Brzezińska 60, 95-047 Jeżów.

Firma nie udostępnia stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Sklepu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich jak np. Google Analytics („Dostawcy Usług Statystycznych”).

Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Sklepu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Sklepu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Firma przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Sklepu przed zawarciem umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Firmy na adres ul. Brzezińska 60, 95-047 Jeżów.

Strony Sklepu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Firmy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Sklepu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Sklepu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności została dokonana w dn. 20.05.2017 r.

Szybkie płatności

image

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie